Perkembangan Islam

July 20, 2015 by abahzaky2014

Berita gembira dr UK 

Faith change, Islam rapidly grows as Christianity declines in UK 
diramalkan 10 thn lg Islam menjadi agama mayoritas di UK
khotbah dmitri smirnov recycle Dari berita tahun yg Lalu.
https://islamislogic.wordpress.com/2014/11/10/khutbah-imam-katolik-gemparkan-internet/